Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2010

Secret Scrolls(II)

Begin your day by feeling grateful. Be grateful for the bed you just slept in, the roof over your head, the carpet or floor under your feet, the running water, the soap, your shower, your toothbrush, your clothes, your shoes, the refrigerator that keeps your food cold, the car that you drive, your job, your friends. Be grateful for the stores that make it so easy to buy the things you need, the restaurants, the utilities, services, and electrical appliances that make your life effortless. Be grateful for the magazines and the books that you read. Be grateful for the chair that you sit on, and the pavement that you walk on. Be grateful for the weather, the sun, the sky, the birds, the trees, the grass, the rain, and the flowers.
Thank you, thank you, thank you!

by the Creator of The Secret

Earthlings - Earth Day - Earth song

Nimic nu mǎ mai mirǎ, omul în marea lui incursiune în evoluţie nu a învǎţat altceva decât sǎ-şi distrugǎ planeta şi vieţuitoarele. Va decima tot ceea ce înseamnǎ VIAŢǍ, va distruge tot ceea ce înseamnǎ BINE, va “mǎcina” tot ceea ce înseamnǎ PRIETENIE şi SOLIDARITATE, va ruina perfecţiunea unei CASE care i-a oferit bunǎstare şi armonie.

Ne-am construit un stil de viaţǎ bazat pe plǎcerea de a ucide şi a ovaţiona aceastǎ acţiune. Ne aşezǎm confortabil în “fotolii” şi nu ne mai rǎmâne decât sǎ aplaudǎm marea atrocitate care schimbǎ faţa raţiunii. Ne ascundem în spatele principiilor morale şi ale demnitaţii, ne “dedicǎm” timpul manifestǎrilor anti “orice”(violenţǎ, rǎzboi, terorism, etc.) ne camuflǎm în spatele religiei în numele cǎreia mai comitem câteva “mici” crime, ne învǎluim în machiavelism şi iraţional.

Animalele sunt importante doar pentru a stârni plǎcerea şi satisfacerea celor mai carnale instincte.
Un exemplu grǎitor şi inadmisibil urmeazǎ a fi descris în cele ce urmeazǎ. Doar…

Pǎcatul modern: Hi5 şi Messenger

Iatǎ ce se întâmplǎ atunci când mintea şi atitudinea corespund unor cu totul şi cu totul altor criterii decât cele pe care doreşti sǎ le susţii. În cazul de faţǎ este vorba despre o predicǎ ţinutǎ de cǎtre un discipol sau chiar predicator în care se prezintǎ unul dintre cele mai mari pǎcate moderne: „pierdutul timpului lui Dumnezeu pe internet.”

Atunci când mintea e limitatǎ şi bine „lucratǎ” de cǎtre anumite aspecte aparţinând unor secte religioase se ajunge într-un stadiu al degradǎrii atât emoţionale cât şi intelectuale, un stadiu în care penibilul şi ipocrizia au luat locul bunului simţ şi al demnitǎţii.
Sincer nici nu am reuşit sǎ-mi formez o pǎrere cu adevǎrat definitivǎ despre ceea ce vrea sǎ exprime acest „sulgarnic” dar pot afirma cǎ nu e în deplinǎtatea facultǎţiilor mintale iar conceptul de pǎcat, în opinia lui, reprezintǎ ceva total diferit şi total ieşit din contextul moralei creştine. Mai trist este faptul cǎ fenomenul ia amploare iar ceea ce ar trebui sǎ ne preocupe, …

Secret Scrolls(I)

If you make time to list all the things you are grateful for, and you feel the feelings of gratitude, you will feel amazing every day. Your frequency will be high and you will move through your days in love with being alive, bringing joy wherever you go, positively affecting one person after another.
When you live a life like this, everything you want will come before you even ask.

by the Creator of The Secret

Povestea unui premiu Pulitzer

Privind poza de mai sus mi-am pus urmǎtoarele întrebǎri: Oare lucrurile stau altfel acum? S-a schimbat ceva de atunci? Am depus oare şi cel mai mic efort de a îndrepta lucrurile sau am rǎmas la fel de nepǎsǎtori? Dispunem noi, oamenii de rând de capacitatea şi forţa de a schimba ceva? Dar Biserica ce pǎrere are? Cum protejeazǎ aceastǎ instituţie dreptul fundamental al omului? Sau nu dispune de fonduri? Lista de întrebǎri poate continua la nesfârşit şi tot nu vom rezolva nimic.
Cert este cǎ realitatea zilelor noastre se prezintǎ într-o manierǎ mult mai terifiantǎ, zilnic confruntându-ne cu foamete, rǎzboaie, conflicte interetnice şi religioase dar poate cel mai dur şi de neiertat aspect, ne confruntǎm cu o lipsǎ acutǎ de nepǎsare. Mileniul III este mileniul unui progres tehnologic menit sǎ distrugǎ atât planeta cât şi pe cei care o locuiesc, fie ei oameni, animale sau plante.
Orice alt comentariu adus acestui subiect nu poate schimba cu nimic faţa unei lumi îmbibate în superficial şi p…

Acelaşi dar puţin diferit

A venit vremea unei schimbǎri, atât de fond cât şi de substanţǎ. Dacǎ pânǎ acum v-am obişnuit cu un ton mai dur, mai critic dar totodatǎ consecvent, de acum încolo lucrurile NU se vor schimba în sensul cǎ nimic nu va scǎpa „nepedepsit” de atitudinea şi concepţiile pe care le deţin. Sunt o persoanǎ care îşi susţine punctul de vedere pânǎ la capǎt dar care acceptǎ critici constructive menite sǎ îmbunǎtǎţeascǎ stilul şi substanţa unei gândiri sǎnǎtoase bazate pe multitudinea de concepţii descrise de-a lungul celor 100 şi ceva de postǎri.

Totuşi în încercarea mea de a „înfǎptui” şi „modela” o lume mai bunǎ voi încerca pe cât posibil sǎ înlǎtur subiectele care tind sǎ devinǎ subiect de Can-Can şi-mi voi îndrepta atenţia spre ceea ce meritǎ cu adevǎrat a fi promovat.

Plecând de la proverbul: „Lupul îşi schimǎ pǎrul, dar nǎravul ba.” voi cǎuta sǎ aduc la luminǎ aceleaşi aspecte cu care v-am obişnuit dar a cǎror argumentare şi cercetare va fi mult mai riguroasǎ şi bazatǎ mereu pe adevǎr şi …